12/16/15

Bonica

Colors
Foto: R.J.N.

Bonica

O tuyo nombre ye bonico.

Lo pronunzio
e a mía alma
queda limpia.

Ye una musica con alas
que danza en l'azul
altar d'o zielo.

A tuya cara ye bonica.
La güello e naxe en yo
lo tuyo sonriso,
se'n ban días
de tristezas.

A tuya bida ye bonica,
e no en paras cuenta,
ye digna plebida
sobre tanta sequera
en os disiertos.

Tu no paras cuenta,
pero iste mundo ye polito
porque bi esisten
sers como tu.

Contemplo los tuyos güellos
e son bonicos.
Augua pura i bibe.
Se capuza o día mío
en as fuens tuyas
e dexa de ser griso,
prene a color d'a infanzia
e camino de nuebo en paradisos.

O nuestro amor ye bonico,
ye un nino que chuga
sin tiempo ni deseyos
en falsas d'o zielo
u en soterranios que un dios
inozén ilumina.

Os míos güellos son más politos,
ye más noble a mía bida,
o mío tiempo ye eterno,
me torno poeta
cuan yes bien zerquica.

Yes bonica e rebonica,
e no en paras cuenta.

Cuan tu no bi yes
a mía alma está trista
e i cayen silenziosas
bolismas de glarimas.
E yo no ploro,
ye l'amor qui plora,
se torna nieu
en a nuei fría.

Pero retornas rebonica
con amor á casa mía
y en un inte ya debuxas
con a luminaria tuya
en os míos labios un sonriso,
lo que perén o corazón
busca por a bida.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar