1/20/16

Bataleras

Muller e mar
Foto: Raquel J. N.

bataleras

ubro as puertas
d'a mía alma

bataleras

ta que dentres
en a mía casa

e siga zielo

ubro as finestras
d'os míos güellos

quiero enradigar-me

en a tuya luminaria
amor

te doi as claus
d'os míos suenios

ta que i biengas
cuan te cuaque

a soniar e a despertar-me

e dexo as puertas
d'os recuerdos

bataleras

quiero escoscar-me
con plebias claras

frescors que aimen
os míos yermos

e seré zaica

d'as tuyas auguas
e iré aparando

lo tuyo zielo

yo quiero ubrir-me
como qui marcha

enta lo eterno

pero antis dexo
as puertas d'a mía alma

bataleras

ta tu
amor

bataleras

quiero que sanes
tanta escurina

quiero salbar-me

yo quiero amar-te
en o paradiso

a mía alma será una
allí con tu

amor

allí denguna feredá
nafra o corazón

allí puertas de luz
perén s'ubren

bataleras

Chuan Chusé Bielsa Alquézar