1/7/16

OLAS FEITAS DE LUZ

Inozenzia
Foto: R. Jiménez

Adormita en o mío peito

De tantas cosetas
fablamos en a nuei...
Murmurios d'amor.

Aunitos, ya somos
luminaria en zielos.

Parolas
biachean
enta corazons.

E a plebida plega,
canta una canzión:
goyosas gotetas que chugan
ausens en o tiempo.

Fablas ristolera
con luz feita amor,
parolas de sol
alegran os zielos;
a tuya nuei soi,
m'emplenas d'estrelas.

Una toba airera
plega con misterios,
con amoroseos.
E quiere ser tuya,
contar-te secretos.

T'aduermes
sobre o mío peito
e tot ye silenzio;
a o canto de tu
suenio os tuyos suenios.

Te dexo
en o güembro una orazión;
la digo con besos.

Amor,
a tuya alma beilo,
yo soi o luzero
d'ixe corazón.

E sigue a plebida
con o suyo rezo...,
astí sigo yo,
sentindo lo zielo,
a respirazión
tuya en o silenzio.

Amor,
te doi lo que soi,
tot lo que yo tiengo;
yes o mío aliento.

E despiertas, amor,
me güellas, sonrisas,
e me das dos besos
aquí en istos güellos.

E alumbras
iste peito mío
con ixa orazión
de tautos de zielos,
altos paradisos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar