8/8/16

Pero agora duerme

Soniando
Foto: Raquel Jiménez

Pero agora duerme

t'he asperato
pero encara duermes

yes a o mío costato
t'acarizio e sientes

os didos orando
t'acarizio e beyes

un alba de goyos
que biene biachando

t'aimo e t'aimo siempre
amor

pero agora duerme
tan e mientres aguaito

os tuyos güellos ensoniando
dexa que contemple

lo que yo más aimo
dexa que te reze

antis que despiertes
e baigas dexando

os mundos que mueren
dexa que besando

con luz que te quiere
baigas remerando

lo que yes
luz que en amor creye

siempre t'aimaré
con tu yo danzando

de tiempo no entiende
qui perén ye aimando

dexa que te bese
un inte sagrato

una cosa siente
o corazón enamorato

t'aimo e t'aimo e t'aimo
boi dizindo terne

pero agora duerme
mientres plega l'alba

soi o sol que biene
con luz que te clama

soi a tuya calma
alma que te quiere

pero agora duerme
un poquet aimata

dexa que te beile
dexa que yo güelle

o sol d'a tuya cara

Chuan Chusé Bielsa Alquézar