11/3/16

O gran tresoro

Placha calma
(Imachen:1080.plus)

Folía d'amor

yo por tu
feré folías d'amor
e ya en foi a cada inte

ta yo
lo imposible se ye tornato
camín cutiano

os miraglos
debantan a mía bida
con tu a o costato

o corazón me ba dizindo
lo que fer
e sólo quiere bolar alto

barrenato está d'amor
e sólo quiere ser paxaro
que en tu biacha

sólo aimar-te aimar-te aimar-te
busco con as mans
e a mía alma

a barca d'os míos labios
buscará las tuyas plachas
ta besar-te

e tu podrás besar también
iste corazón
iste espazio feito amor

fol fol de raso fol estoi
e albandonato en tu
amor mío

lo dexé tot
porque a o cabo plega o día
en que s'amorta ixo

que no ye que dolor
e sólo sólo sólo somos
fols d'amor

tu asinas me querebas
e asinas t'enamorés de yo
cuan cruzar quereba

os ozeanos fondos
albandonato en orazions
e ya afogatos os mundos de mentira

porque en ista bida
sólo cuenta l'amor
e sólo estamos sanos

si bibimos barrenatos
cada día por aimar-nos
e si querese dios

lebar-nos enta o zielo
que nos lebe
pero fols fols de raso fols

por aber trobato
o suyo gran tresoro

amor amor amor
en tot

ista folía siempre

Chuan Chusé Bielsa Alquézar