1/11/17

Saper que yes feliz

Frescor
Foto: Raquel J. N.

Saper que yes feliz

No bi ha felicidà
tan gran ta yo
como saper que estás bien.

Que yes feliz.

Que existes e a tuya luminaria
imple o día de tot goyo.

Quan tu m'aimas
e yo t'aimo
totas as tronadas
que fan o suyo niedo
en o mío peito
se tornan esbols de paixaros
libres en o cielo.
Me bandeo en as altarias
e aliento l'aire perfumato
d'una frescor de novia.

E dimpués canto
y en una fuella blanca
ta tu escribe a mía alma,
bi ha una fiesta de parolas
en recordar os tuyos labios
sonrisando, fablando-me,
dicindo-me "yo t'aimo".
E allora o poema rematato
firmamos con un beso.

Sin tu, yo querese en os yermos
deixar os míos pasos,
abandonar-me a un dios
que marchó muito luen
e me deixó desemparato.

Sin tu, perrecallos
por vestitos e una armita vueda
serban prou ta la mía vida,
en as clochas d'os desiertos campos
beberba o recuerdo d'a plevida
que nos fue acubillando
en os días sagratos,
en o tiempo sin tiempo
en que tot yera un miraglo.

Pero... te veigo, amor,
ristolera de nuevo, a o mío costato,
e admiro los tuyos uellos
con a inocencia
con a que o sol, naixendo,
a la tierra a bonico va besando,
e ya tot tiengo,
plenizo e honrato,
soi o más rico
entre toz os pobres de l'Aimato.

E se torna la mía armita
de sopetón palacio
divinizato en a uellata tuya,
e vestindo-me con a tuya vida
se torna o mío saso
chardín de l'alegría.

E rezamos,
e l'Aimato también reza
con nusaltros, e a plevida
vien pleniza de musicas
amorosiando con gotetas
a dos enamoratos,
e allora s'escribe
en un inte sagrato
lo miraglo:
una unica mirada ye uellando
un sólo corazón iluminato.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar