2/23/17

Plevida en o lusco

Raquel Jiménez Núñez

Plevida en o lusco

Plevida que caye
tamboriniando
en o tellau d'a casa
con a suya tova melodía,
que caye en o campo, apagando
a sete d'as plantas.

Cantan
de goyo los paixaros,
vuelan e vuelan
enta o niedo de l'amor.

M'asiento en a finestra
e veigo a plevida cayer.

Pienso
en o polito amaneixer
que me traye o tuyo recuerdo
con cada goteta
que besa la mía piel.

Raquel Jiménez Núñez
Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa