3/23/17

A melodía d'os dos

Raquel Jiménez Núñez

A melodía d'os dos

Dó yes tu,
dó,
que en ista maitinada despierto
e no te veigo.

Aquí está plevendo
a melodía d'os dos:
murmurios
e besos d'amor.

As auguas
van tocando lo teito
d'a mía casa,
buscando-te
como yo te busco a tu
en ista distanzia,
sentindo a frescor
suave d'a nuei.

As auguas
van orando, soniando,
fablando con amor.

Acostata en o leito
aspero a luminaria
d'os tuyos uellos.

De sopetón
atura la plevida e siento
solamén gotetas d'augua
que cayen
como pisadas mansas
en a casa d'o mío corazón,
e astí yes, amor.

Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa