4/4/17

Viachando en a distanzia

Raquel Jiménez Núñez

Viachando en a distanzia

Voi viachando, uellando
ta o zielo griso
con as suyas boiras blancas,
pensando en tu
en iste viache curto a la ziudá,
ista ziudá que tú visitarás bel día,
muito luego,
ta asinas rematar con ista gran distanzia
que tendrá la suya fin.

Ye pasato lo tiempo
e astí bi ye, asperando-te perén,
o mío corazón,
ye tuyo ta cutio,
tú sapes querer-me,
con tu trobé l'amor.

Voi en a guagua
uellando ista naturaleza tan polita,
sentindo a suave bisa,
que ye como sentir
a tuya voz dulze cada día,
o nuestro eterno amor.

© Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa