6/23/18

Zentro d'o corazón

ZENTRO D'O CORAZÓN

Estoi aquí, en o mesmo puesto
do amanexié
un romantico amor.

Como agora, empizipiaba
o verano, e adentro
musicas se bandiaban.

Estoi aquí,
e parex que un luengo tiempo
tien a durata d'una canta.

Cuan de verdá s'aima
viachamos con un viento
enta nusaltros mesmos.

Amar cal solamén
ta que se'n vaigan
fríos d'agüerro u d'ibierno.

E nos n'imos por a vida
como un paxaro por os zielos,
e no bi ha sulero.

Me trobo aquí de nuevo,
en o mesmo universo,
escribindo también versos.

O sol crema como allora,
anque agora, solenco,
aimo e quiero

ixa rosa
que nunca no s'amorta
con o tiempo.

Ya conoxié o misterio
de l'amor:
dar tot lo que tenemos.

A la fin pleguemos
en o mesmo zentro
d'o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa

6/19/18

Amorosea

AMOROSEA

En o universo
d'o corazón me trobo,
e me dexo levar
en infinita mar
por o viento más calmo.

Amorosea.

Un sol, como fablando,
por a finestra dentra,
me uella e m'emplena
de carizias,
me despierta
como un alba
cuan truca en os uellos
disiertos. Ubro los parpiellos
e ya no bi ha uambras,
veigo
a luminaria que asperaba.

Amorosea.

Durante añadas
tot nuei parexeba
e no bi eba espazio
ta miraglos,
solamén yeran
azar e caos
a materia d'os días,
cutiana cansera
que tot embolica.

Pero en un inte viens
e tot cambea,
amor,
e sí bi ha miraglos,
se siente cómo va crexendo
en as carreras
una plevida buena
que plega dende alto,
e veyemos gotetas blincando
e levando-se tristezas;
ye augua
ta escoscar o corazón.

Amorosea.

Tantas dolors
bi eba en l'alma,
almario con inmensas
soledaz sin amor,
me perdié en os mundos
que no yeran de yo,
vendié o tiempo como un fol
ta comprar uambras,
ta enrunar, sin saper-lo,
l'arca santa,
e ya sin casa, por carreras allenas
cambeaba ultimas luminarias
por cualque moneda.

Pero yes venita,
alba, con altas
aireras e plevidas,
con parolas de sol
en as finestras,
e dexo, asinas, ilusions
que agora son zenisas;
viene o tuyo amor,
amorosea
o corazón,
yera muerto e ye tornato
a la vida
.

© Chuan Chusé Bielsa

6/18/18

Sobre os trigos

O sol se'n va.
Sobre os trigos, luzetas
de paradiso.

Chuan Chusé Bielsa

A cardelina

Sobre as enrunas
a cardelina vanta
cantas zelestes.

Chuan Chusé Bielsa

Flamas doratas

Verdes ayer,
son uei flamas doratas
os trigazals.

Chuan Chusé Bielsa

6/13/18

Ababolera

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Frescor d'agüerro,
anque ye primavera,
ababolera.

Chuan Chusé Bielsa

6/11/18

O mío poema EREMÍA rezitato

6/10/18

O poema YE POLITO LO SILENZIO rezitato

6/8/18

Ye polito lo silenzio

Foto: Chuan Chusé Bielsa

YE POLITO LO SILENZIO

Ye polito lo silenzio
e que solo tu fables,
dios mío,
en o corazón.

Ye polita la vida
cuan tot ye orazión.

Marchón ilusions
como suenios.
Sólo brila la luz
de l'amor.

A la fin
quedas tu,
dios eterno.

Ye polito lo silenzio
e sentir a quietú
d'a tuya voz,
un susiego sin taca
en os campos de l'alma,
o zielo azul,
como en aquels veranos d'a nineza.

© Chuan Chusé Bielsa