10/26/18

7/8/18

Dentremos ya a casa

DENTREMOS YA EN CASA

Bi ha paisaches dentro de nusaltros
indescriptiblemén politos.

Bi son os puestos que soniemos.

En o corazón alzamos
ixe amor do se troban toz os zielos.

Pero seguimos rechirando
en campos allenos
que nunca no estión nuestros.

En miraches de planetas muertos
confiamos, e nos enluzernamos como aus
que volando s'esclafan cuentra faros
marinos de luminarias falsas
en as costas d'os ibiernos.

Viene t'aquí e da-me a mano,
amor, naufrago
en abisals infiernos,
imos-nos-ne do podamos aimar-nos,
no viaches más enta mars de mirallos
e tristismos puertos
feitos de dolors en a distanzia.

Viene, e no te'n vaigas,
amor, enta puestos
do l'alma
se fa escura e ta tu muero.

En iste tiempo
de l'Apocalipsis
remane aquí con yo,
l'arca d'a vida, ubrindo-se,
t'ofrirá o tresoro verdadero,
lo que perén busqués
luitando en furos fuegos.

No, no te dexaré marchar d'aquí
porque sólo yo t'aimo e te quiero,
como a un nino
te guidaré por altos vieros,
m'aguaitarás e seré ixa luminaria
que nunca no t'engaña;
un sólo sol somos e seremos.

Viene, ubre ixos uellos,
dentremos ya en casa.

© Chuan Chusé Bielsa

6/27/18

Chardín d'o silenzio

CHARDÍN D'O SILENZIO

Adedico
a mía vida
a o Silenzio.

Tot cubierto
de feritas,
cosa no quiero
saper de camins fols.

L'oro d'o tiempo
lo dexo en o sol
que adentro brila.

Ta cutio remano
en lo que soi,
alleno a mentiras
marabillosamén vestitas,
verenos en caxetas bien politas
de colors.

Tot ye un nugo de dolors
si a cara de l'amor
no contemplamos,
de zenisa
son os uellos que no oran.

Pleve
en o chardín d'o corazón,
sobre fuellas e flors
s'esbariza la vida,
se siente
una musica silenziosa.

© Chuan Chusé Bielsa

6/23/18

Zentro d'o corazón

ZENTRO D'O CORAZÓN

Estoi aquí, en o mesmo puesto
do amanexié
un romantico amor.

Como agora, empizipiaba
o verano, e adentro
musicas se bandiaban.

Estoi aquí,
e parex que un luengo tiempo
tien a durata d'una canta.

Cuan de verdá s'aima
viachamos con un viento
enta nusaltros mesmos.

Amar cal solamén
ta que se'n vaigan
fríos d'agüerro u d'ibierno.

E nos n'imos por a vida
como un paxaro por os zielos,
e no bi ha sulero.

Me trobo aquí de nuevo,
en o mesmo universo,
escribindo también versos.

O sol crema como allora,
anque agora, solenco,
aimo e quiero

ixa rosa
que nunca no s'amorta
con o tiempo.

Ya conoxié o misterio
de l'amor:
dar tot lo que tenemos.

A la fin pleguemos
en o mesmo zentro
d'o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa

6/19/18

Amorosea

AMOROSEA

En o universo
d'o corazón me trobo,
e me dexo levar
en infinita mar
por o viento más calmo.

Amorosea.

Un sol, como fablando,
por a finestra dentra,
me uella e m'emplena
de carizias,
me despierta
como un alba
cuan truca en os uellos
disiertos. Ubro los parpiellos
e ya no bi ha uambras,
veigo
a luminaria que asperaba.

Amorosea.

Durante añadas
tot nuei parexeba
e no bi eba espazio
ta miraglos,
solamén yeran
azar e caos
a materia d'os días,
cutiana cansera
que tot embolica.

Pero en un inte viens
e tot cambea,
amor,
e sí bi ha miraglos,
se siente cómo va crexendo
en as carreras
una plevida buena
que plega dende alto,
e veyemos gotetas blincando
e levando-se tristezas;
ye augua
ta escoscar o corazón.

Amorosea.

Tantas dolors
bi eba en l'alma,
almario con inmensas
soledaz sin amor,
me perdié en os mundos
que no yeran de yo,
vendié o tiempo como un fol
ta comprar uambras,
ta enrunar, sin saper-lo,
l'arca santa,
e ya sin casa, por carreras allenas
cambeaba ultimas luminarias
por cualque moneda.

Pero yes venita,
alba, con altas
aireras e plevidas,
con parolas de sol
en as finestras,
e dexo, asinas, ilusions
que agora son zenisas;
viene o tuyo amor,
amorosea
o corazón,
yera muerto e ye tornato
a la vida
.

© Chuan Chusé Bielsa

6/18/18

Sobre os trigos

O sol se'n va.
Sobre os trigos, luzetas
de paradiso.

Chuan Chusé Bielsa

A cardelina

Sobre as enrunas
a cardelina vanta
cantas zelestes.

Chuan Chusé Bielsa

Flamas doratas

Verdes ayer,
son uei flamas doratas
os trigazals.

Chuan Chusé Bielsa

6/13/18

Ababolera

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Frescor d'agüerro,
anque ye primavera,
ababolera.

Chuan Chusé Bielsa