20 de diciembre de 2007

 

Corazón feito de rosas - Ilustrazión de Chuan Chusé Bielsa

Debuxo de Chuan Chusé BielsaCorazón feito de rosas

Canso d’os chardins d’as flors
chelatas, te seguiré a tu, amiga,
enta o tuyo corazón pleno de rosas.

Guarda o chardín d’o tuyo corazón
a rosa unica ta os güellos
fatigatos, o tiempo no desfá en o chardín tuyo
tot ixo que has sembrato.

Están as tuyas rosas perén frescas, as gotas
que las besan están enamoratas.
Están as tuyas rosas, amiga,
bibindo en a inozenzia
d’a frescor d’a fontaneta
eternamén. Fragans,
perén en goyo y calma.

En o más fondo d’o tuyo corazón posés
a tuya alianza,
escosqués y ordenés todas as cambras,
os tuyos chardins internos,
ta que i naxese l’amor.
Perfumés a tuya alma.

¡Qué rosada de luz infinita, en plegar l’alba,
amorosió as rosas!
¡Qué amor polidismo brolló ta siempre
en a fuen d’o chardín d’o tuyo corazón!


Chuan Chusé Bielsa