27 de febrero de 2008

 

Espelunga dorata - Ilustrazión de Chuan Chusé Bielsa

Debuxo de Chuan Chusé BielsaSerba poliu

Serba poliu
poder creyer, encara,
en un futuro mainifico
en ista Tierra.
Serba poliu
poder creyer, como antismás,
en bonicas utopías,
u en rutas d’asperanza, Zipango,
u en promesas d’esdebenidero,
u en esbiellatos y gloriosos
esperantos.
Serba poliu
poder creyer, con muita fe,
en epocas d’amplos orizons
u en una paz pleniza d’oro.

Serba poliu
poder bibir os días en un planeta rebutién
d’escoscaus paisaches,
con albas altizas como amors, con almas
creyando tot ixo que ye de dentro y tien balura.
Serba poliu
poder bibir dillá
d’a simpla superbibenzia,
luitar por descubrir con as naus nuestras
un mundo birchen ("toda la nuei
se sintioron pasar paxaros"),
un continén pleno de luz
en a mar gran d’o corazón.
Serba poliu
marchar a la busca, encara,
d’una frescor de chobentú,
d’a fuen interna d’os suenios,
sentir a la fin as suyas auguas
recreyando, como en disiertos,
a radiz d’o mundo.


Chuan Chusé Bielsa