23 de diciembre de 2008

Camín feito d'amor

En Nadal empezipia o camín de l'asperanza

En Nadal (u Nabidà) una gran luminaria amanexe, un alba sin de mugas.

En a gran nuei de l'uniberso naxe una estrela feita d'amor, que solamén deseya ser amor. En a escura nuei d'o sinsentito una gran luz se debanta sobre as tiniebras. E ixa luz solamén podeba naxer en o más umilde puesto d'os mundos, entre a carne que sufre, entre os sers que biben en a dolor. E ixa luz solamén podeba ser d'amor.

Ta os que creyen en él, y ta toz os sers que sufren, Chesús ye a gran luminaria y a gran asperanza, l'alba d'o suyo día. Chesús ye o camín enta una luz que nunca no s'amorta. Ye un camín sin d'escarnios, sin d'engaños. Camín feito d'amor enta o paradiso de l'amor. Camín que ye o corazón de l'amistanza, a man d'a compasión, aduya d'o chirmán, esprito goyoso d'a libertà. Camín enta una bida autentica con intes feitos d'asperanza.

Buen Nadal a toz.

Chuan Chusé Bielsa