7 de enero de 2009

Creigo

Creigo en poesías amagatas en a mar d'a fantasía

Creigo en barellas solitarias,
creigo en mases escachatos,
creigo en sasos perditos,
en disiertos, en camins
oblidatos.

Creigo en colors, en cantas,
en danzes sobre tristuras.
Creigo en poesías amagatas
en a mar d'a fantasía,
en países dillá d'ista Tierra,
creigo en orazions desconoxitas,
creigo en zielos ta soniar,
en mundos d'amor
que bien poderban aber esistito.

Creigo en orizons,
en sierras azuls debuxando-se,
luen,
sobre o mesmo paradiso
de l'asperanza.

Creigo en flors, en paxaros
feitos sólo de suenios,
creigo en bisas sobre trigos,
en carizias y plebias sobre yermos,
creigo en árbols meditando,
creigo en libros de silenzio
que dengún no leye,
creigo en relichions
en as que dengún no creye,
creigo en amors perdonando.

Creigo en luscos,
creigo en albas,
creigo en boiras que chugan
con rayadas d'oro,
creigo en sols, en luminarias
bantando-se sobre o imposible.
Creigo en una gran luz de compasión
sobre unibersos interiors,
creigo en un esprito
feito de paz y libre.
Creigo en o infinito
corazón.

Chuan Chusé Bielsa