31 de enero de 2016

En yo lo tuyo zielo

Biñero e zielo
Foto: Chuan Ch. Bielsa

en yo lo tuyo zielo

bi ha una nuei
que plega

cansa

con un silenzio que s'atura
sin tiempo

en calma
zarramos os güellos

ye como una boira
que en un inte o misterio
debanta

e tot camina e marcha

e lo que yera claro
ya ye buedo

escureldá

e o camín
se torna suenio

soledá

da-me
aimata
lo que de tu yo quiero

a bondá
d'a tuya alba
e un amor ya sin deseyos

yo ya no busco más
en puestos muertos

t'agafo d'a man
desaparexco
e dexo
que tu me'n lebes
dillá de tantos fuegos
e fumos que se'n ban

da-me
aimata
o tuyo aliento

serás o biento e l'augua
que me caleban ta despertar
de tanta guambra

sagrato beso
en a radiz
d'a mía alma

os tuyos güellos
debantarán entalto
istos disiertos

chardín eterno
será en yo la tuya cara

e i beyeré lo que buscaba
sin saper-lo
e no se'n yera ito

aimata

en yo lo tuyo zielo
en yo lo tuyo esprito

lo paradiso

Chuan Chusé Bielsa Alquézar