18 de marzo de 2017

Estoi aimando

Raquel Jiménez Núñez

Estoi aimando

Yo estoi aimando
por primera vegata en a mía vida...
Tu m'amostrés
lo que ye o verdadero amor.
No puedo deixar de pensar en tu,
dentro de yo
brila o tuyo recuerdo.

Con tu quiero vivir, e quiero aimar-te
como a primera vegata
que te trobé,
aimar-te eternamén.
Tu yes o sol, a luna e o zielo
que iluminan os míos días
con ixe amor que sonié.

Yo te siento...,
ye cualque cosa espiritual
que no saperba esplicar,
tu yes ixo que li cal
a la mía vida.

Da-me o tuyo amor
e leva-me en o tuyo mundo,
desfá ista distanzia
que me desepara de tu.

E l'aire me traye suavezas
e orazions d'o tuyo ser:
m'implo d'amor e bondá.

E viacho a o tuyo corazón
e m'aduermo en o tuyo peito
con a canta más tierna.

Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa