21 de agosto de 2017

Chesús entre os trigazals

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Chesús entre os trigazals

Me'n iré con Chesús
por os camins amariellos,
entre trigos e disiertos.

Ubrindo uellos
e uditos,
a o pobre dando fruitos
e a qui no tien amor
o corazón.

No trobarez dengún
más bueno
que Chesús.

Si no ese apareixito
encara o nazareno
o mundo asperarba encara tristo
a plenitú.

E nos n'imos entre os trigos
con Chesús
e ya perén enta orizons azuls
marchamos en luz pura,
os nuestros corazons
plenos de tristura
trobón ya la suya cura
con Chesús.

E nos n'imos por disiertos
uellando enta altos zielos
e con luz e bardo e augua
ubrimos muertos uellos.

E nos n'imos con tu,
amor,
ta recullir l'alma
que perdiemos,
aunitos a Chesús
somos uno e somos buenos,
bi ha cullitas de miraglos.

Amor, iste ye o tiempo
de caminar con tu
en eterno sabado
por os camins d'o zielo,
Chesús,
ya sufriemos demás,
xordos e mutos e ziegos,
nos dies luz
e aquí nos tiens, con tu
e o nuestro pai
en a casa que busquemos,
a la fin
plenos de paz.

© Chuan Chusé Bielsa

Foto: Chuan Chusé Bielsa