29 de octubre de 2017

Belleza feita d'amor

Foto: R. Jiménez

Belleza tota feita d'amor

Polita,
inmensamén polita yes.

Como tiens l'amor
de Dios dentro de tu,
por ixo yes
tan rebonica.

E puedes amostrar
tanta polideza
porque a tuya vida
ye bondá.

E tot lo que ye polito
e divino
en tu se manifiesta.

Si quiero veyer
l'amanexer más bello
en tu lo veigo, sólo tiengo
que uellar os tuyos uellos.

Si quiero amorosiar
l'azul de Dios e o suyo zielo
sólo tiengo que buscar
ixe sonriso tuyo
e o brilo primaveral
d'a tuya voz.

Iste mundo tien reflexos
de paradiso porque i viven
sers d'amor
como tu, Raquel buena.

Cuan tiengo l'onor
d'espleitar d'a tuya presenzia
tot tien sentito e tot
alienta paz;
esiste Dios cuan despierta
l'alma con o beso d'a luz
e d'a bondá:
enta o zielo allora uellan
as miradas.

E si a nuei plega
e tu bi yes
perén plega con ella
l'asperanza,
tot aspera
sentir parolas tuyas
ta iluminar estrelas
de lo eterno,
alba bella,
plega la plevida de l'amor
e fas naxer en o disierto
chardins de paradiso.

© Chuan Chusé Bielsa