6 de marzo de 2018

O espantallo baxo a plevida (haiku de Natsume Seibi)

Baxo a plevida
o espantallo parex
una persona.

Natsume Seibi (1749-1816)

Versión feita por Chuan Chusé Bielsa a partir de varias traduzions (anglesa, catalana, italiana...) dende l'orichinal chaponés.