13 de abril de 2018

Eremía

EREMÍA

Qué polito lo yermo,
qué silenzio sagrato
en os campos,
qué zielo tan alto
acullindo a parola d'o viento.

Ta ixe que ha perdito
lo sieglo
e busca tan solo en un puzo
d'adentros, o yermo
ye chardín e paradiso.

Sol d'amor
que curas as feritas,
sol, amigo mío,
en nau buena e bendita
leva-me enta plachas
de luz en nuevo día,
que o tuyo orién esborre
uambras frías.

Con tu, amor, en Eremía,
contemplaremos
o divino corazón,
sentiremos o silenzio e a plevida
que tota sete amorta, un amor
tan gran que imple toz os universos
de miraglosa vida.

Eremía,
tu yes a patria mía
e ya sólo deseyo
ser luz
que luz ya sólo mira,
ser viento que devanta
a casa en o disierto.

© Chuan Chusé Bielsa