2 de abril de 2019

Regalo de reis

REGALO DE REIS

Toz os días
rezibo
lo mío regalo de reis.

Grazias, Amor,
por fer-me albandonar
lo que nunca estié de yo.

E me'n boi por os camins,
espullato.

Boi perdendo as pelletas
de cullebra,
comprendendo
que aquí tot
ye un arrozegar-se por o polbo
e que rezebir milenta regalos
embolicatos en engaños
ye esbolustrar-se en ilusions
como miraches.

Toz os días
son o mío día de reis
e rezibo bel regalo: crebatas
as alas ta bolar en iste infierno,
cada día rezibo os míos
chuguetes d'infinito
e ista piel me se ranca;
ya no quedan glarimas
en o corazón.

Ta cutio dexo
lo alleno,
como mortichuelo
que dexó lo fuego
d'ista bida
muito luego;
marcha l'alma
enta lo eterno.

E arribará a la fin o día
d'o regalo supremo
d'a perda,
zenisas
de sopetón
serán manos,
piez, orellas,
labios, istos güellos,
tot
lo que parexeba cualque cosa
e no yera
que abrigallo d'años muertos.

Con tu a la fin,
Amor.

© Chuan Chusé Bielsa