15 de noviembre de 2020

καιρός

καιρός

en iste inte
te clamo

soi
en casa tuya

truco
e m'ubres

se zarra o zerclo
e en trobar-nos

me portias a corbiella
plena a caramuello

as pensadas datas
son agora fruitas

as parolas ditas
día zaga día

son agora vida
e nunca estión suenios

o que yo diziba
trobés por os mundos

que perén yo creye
luz ta os nuestros güellos

que perén yo seiga
tardada bonica

lusco poetico
color carmesina

m'aturé en o pueyo
bien enamorato

i vide en o zielo
a cara divina

cullita d'os años
de yo en tu sembratos

agora en as mans
futuro presén e pasato

yes a primavera
con fruitos en alto

zaicas d'auguas claras
marchón en quietú

tierras umedencas
se tornón en luz

agora ye tiempo
d'a trobada nuestra

yes agora yo
e yo ya soi tu

chuntos somos
o miraglo

güellos
ya brilando

d'os aimans
aimando

en a infinitú

© Chuan Chusé Bielsa