31 de marzo de 2022

PERÉN A LUZ

perén a luz

me'n voi por os campos
solencos

amigos os mons
amigas as bestias salvaches

varrenatos mundos
vos dexo dezaga

a tierra a la fin
ye plegata

nucleyars ibiernos
son ya como espatas

d'imperios
de guambras

si sentises putin
os chilos d'as mais

si veyeses putin
os ploros d'os ninos

millons e millons
fuyindo enta tierras lexanas

d'as ziudaz d'ucrania
en fas una enruena

si veyeses putin
cuerpos sin capeza

putin arrodiato
d'as suyas banderas

de sangre
putin o gran diaple

          encara
l'azul por os altos remane

preba de lavar
locuras chigans

botons nucleyars
a o canto d'un ser ya sin d'alma

(encara l'airera
nos vuela en a cara

encara ninezas
chugan por varellas

dondea a poesía
encara en planetas

fan danze os paxaros
en paz azulenca

encara
e encara)

si veyeses putin
furnos que t'asperan

en l'inte aturarbas
de pura medrana

eternizas flamas
laminando-te

a chustizia encara
remane

cuentra tu
diaple putin

a sentenzia d'a luz

© Chuan Chusé Bielsa