7 de junio de 2022

A TU ESTOI LIGATO

Augua d'os zielos
Foto: Chuan Chusé Bielsa

A TU ESTOI LIGATO

A quí estar ligato
sino a tu,
luz que m'abitas,
en tu bi ha ternezas
que nunca nos dexan,
que no son escarnios
(doncas bi ha miraches
que amor parexeban).

A qué estar ligato
sino a ixa bondá
que va con nusatros
cuan aquí en a tierra
toz ya se'n son itos,
tot ye un vuedo aquí
e do bi eba luz
ya bi ha escureza.

A tu estoi ligato,
en tu confío e a tu
m'agafo como a la zaguera
nau en a ripera,
con proa enta altarias.

T'aimo,
compañera d'eternidá,
t'aimo,
dillá d'as galacsias
t'aimo,
bebié d'ixe vino,
l'airera no traye
más remeros tristos,
t'aimo
e con tu ta cutio
me'n voi ta ser uno.

Ai, amor ya mío,
me cal
luz d'as verdaderas,
ixa que acubillas,
ai, amor ya mío,
parolas sinzeras
me calen,
asinas me siembro
en o paradiso,
tan canso me trobas,
ya cuasi muerto e en a escureldá,
reculle-me e portia-me
ta cutio en os güellos.

© Chuan Chusé Bielsa