10 de julio de 2022

LUZ D'O PARADISO

LUZ D'O PARADISO

Ta yo los paisaches
cuan os baña la tuya augua.

Ta yo lo silenzio
d'os tuyos campos contemplativos.

Ta yo a luz
que rechuman os tuyos güellos.

Ta yo a eternidá
d'a tuya güellada.

Plega un inte en o camín
de devantar-se, d'ir-se-ne con tu.

Qué soledá tan gran bi aberba
si no me güellases, si m'oblidases.

Sin tu a vida se morirba,
sin tu cosa tenerba un sonriso.

Plegó l'inte d'estar
a o costato tuyo, plegó l'amor.

E no ye un amor que enamora
e dimpués se torna traiduría.

E no ye bella alegría que dimpués
se torna angunia.

Cuan me chite, soniaré con tu,
cuan me vante, con tu

seguiré aimando, cuan te güelle
tendré unos güellos sanos,

Cuan marcho
por ixos míos disiertos

con tu me'n voi e ya me trobo
en o verchel d'o paradiso.

© Chuan Chusé Bielsa