18 de octubre de 2022

ME CUACARBA

ME CUACARBA

Me cuacarba
una casetica en o yermo,
solenca,
ta vivir solo con tu.

Me cuacarba no minchar cosa,
alimentar-me de zielos e boiras
con tu. Me cuacarba
beber-te, que tu
fueses a mía augua.

Me cuacarba morir
ta que tu me vivises,
me cuacarba volar
con tu en a tuya airera.

Me cuacarba
renunziar a tot
o que no seigas.
Me cuacarba
no veyer más pantasmas
que aparexen con tresoros
que en tinglar desaparexen.
Solo a tu
me cuacarba veyer-te.

¿E qué aspero?
Yo ya no aspero cosa
ni a dengún, pero t'aspero a tu.
Suenio con silenzios ta sentir-te,
suenio con toz os silenzios d'o mundo
en bella casetica oblidata,
suenio con soledaz ta trobar-te,
tota la soledá t'aimar-te,
porque quiero achuntar-me
con o que perén estié, que tu seigas
o mío cuerpo muerto
e a zenisa mía e l'aire en os paisaches
que aimé, que tu seigas o mío unico
orizón, doncas o mon mío se cremó.
Que tu seigas l'alba d'o mío lusco.

Si morié a os deseyos, que tu
seigas o mío deseyo, que en os disiertos
seigas a unica viachera que me trobe,
ya que perdié a ilusión por totas as cosas.
Si aimo, que tu seigas o mío unico amor.

© Chuan Chusé Bielsa