14 de abril de 2008

 

Mon sagrato de Piagordo - Foto: Chuan Chusé Bielsa

Mon sagrato de Piagordo (foto feita por Chuan Ch. Bielsa)Entre as radizes y o infinito

Son dos as estrelas
que guidan o mío camín.

Bi ha la estrela enrunata
baxo tierra, umilde,
arrodiata de radizes u de sangre.
Como simién u corazón.
Son as parolas aragonesas
que perén ban con yo,
que pronunzioron aquels
con os que perén bibo,
anque marchoron luen,
albas d’amor.

Parolas aragonesas en o camín
enta l’oblido.
Parolas-radizes, estrelas d’a tierra,
parolas biellas, dispreziatas,
afogatas en o fango y en o escuro,
como en profundidaz abisals.
Beluns piensan que son fieras.
Ta yo
no bi ha parolas más bonicas
en os inlumerables mundos.

¿Y l’atra estrela?
O mío deseyo d’infinito,
cariños d’a Luz
biba eternamén.
Estoi enamorato
d’o infinitamén alto
amagato
en o infinitamén umilde.
Enamorato de l’unico que esiste.

Abitán de dos mundos,
son dos os astros
que me guidan y dan lumbre,
a bida ye un biache entre unibersos
y cadaguno triga las estrelas.
Allá en o alto d’os zielos interiors,
¡cuántas estrelas
de compasión, polidas,
altismas,
iluminando lo Camín enta l’Amor!


Chuan Chusé Bielsa