18 de junio de 2009

Bels poemas curtos

Casetica en o disierto

Disierto en primabera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Dimpués d'a plebida
en os disiertos: a frescor
d'a canta de bel paxaro.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

O silenzio d'os campos
amaga en sulcos una simién
u estrela: a paz que aimamos.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Qué irreyal agora
tot ixo que no apunta
enta lo eterno.

Chuan Chusé Bielsa