11 de agosto de 2013

Ta que o silenzio fable

Somos tot

Un poema cal que lo escriba
o zielo.
           Dellá d'as propias boiras
bi ha un mundo pleno de poesía,
como un tresoro cutiano.

O treballo d'o poeta
ye escobar a suya pobra fuesa
innominata,
                  esborrando cada día
tot lo que ye falso; que o silenzio
allá alto fable.
                     As fuellas
amarillencas sobre yo.

Tot somos si no somos
nusaltros e tot somos.
A plebida ye bonica
cuan somos a plebida.
                                A poesía
dexa o fosal d'o mundo
cuan cosa no agafamos en o mundo.

Me tresbatié en as cosas
apegato a lo esterno d'as cosas.
Somos zielo
                  e tot cambeamos
por un zarpau de tierra que no somos.
Somos paradiso
                        cuan perdemos
o nombre e somos fuesa olbidata.

Chuan Chusé Bielsa