16 de octubre de 2016

Güellos d'o zielo

Camín enta azuls
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Güellos d'o zielo

güello lo zielo
d'o tuyo corazón

e ya me i quedo

como un paxaro
con as alas crebazatas
que o bardo enrebulló
dimpués d'a tronada

agora será o tuyo aliento
l'aire que me debante
enta uns altros azuls

os míos güellos tu los prenerás
redimirás as güellatas
que se tresbatión entre tantos miraches
os míos güellos tu los ferás grans
como los d'un nino negro e bien polito
con as suyas lunas y estrelas
brilando en tierra nueba
compasiba e inozén

e me foi mirada de l'amor
flor que florex
eternamén

e si arribo en tu
dimpués d'incontables naximientos
será ta güellar-te
ta beyer con a luminaria que tu eslichas

ya plegué dica la ultima
puncha funda d'istos suenios

ranca-me-la aimata
zarra muertos güellos
ubre ninetas
en o branquil d'o tuyo regno

e que remana yo astí
con ubiertos misterios
con miraglos de besos
e amors sin cansera

con os tuyos sols e amoroseos
con ubiertas finestras
enta lo eterno
con a tuya musica

ya m'alueñé masiau d'o tuyo zielo
e perén a pelleta endolorita
fue carnuz ta l'au d'o infierno

tantas
tantas begatas no güellé a o tuyo zielo
e fue tanto lo sufrimiento
que cremó lo corazón
que replequé ya o chuego
e ya no i quiero chugar más

prene-me en a tuya compasión
amor mío
e que retorne en a bondá
d'o tuyo peito

da-me o cuerpo que tu eslichas
y emplena la mía alma con l'aliento
d'a tuya luminaria
naxeré en tu e seré lo que tu sigas

paxaro muerto e ya sin güellos
de raso pobre a la fin
e ya solenco
en as mans d'a tuya redenzión
dexa-me amor mío
ser tu en o tuyo zielo

Chuan Chusé Bielsa Alquézar