7 de enero de 2018

En altos mons

Yo digo amor
e me'n voi por os camins
que buscó l'Alma perén...
Foto: Chuan Chusé Bielsa

ETERNO FOGARIL

Millor no equivocar-se.
Saper o río de do viens.

Millor zentrar-se
en lo que yes.

Millor no meter
as asperanzas
muito luen.

Millor quedar-se
en l'Alma do naxiés.

E fer lo que cal fer
veyendo lo esterior
como un ayer que ya marchó.

Yo digo amor
a ixa flor d'Udumbara
que en nusaltros ye
e nunca mingua u crex.

Yo digo amor
e me'n voi por os camins
que buscó l'Alma perén,
e si bi ha nieu
será nieu de poesía,
e si bi ha sol
será sol d'eternidá.

Yo me'n iré
do una soledá
en altos mons
se torna eterna compañía
cuan s'achunta con o zielo.

Millor ser amigo
de l'amigo verdadero,
millor buscar l'amor
d'a unica vida.

Caye a tardi y en o peito
caye nieu.
E bi ha chelo
en o corazón,
esmolatos canchelons.

Amor,
una cansera inmensa
bi ha en yo
por tanto ibierno e sólo pienso
en una casa entre as estrelas;
caldrá replegar leña
en altas selvas
ta ixe fogaril
que en l'Alma aspera.

© Chuan Chusé Bielsa