1 de enero de 2018

L'altar de l'amor

Bi ha candelas
que creman en l'altar
d'a nuestra quiesta
armita de miraglos...
Foto: www.loveyourspouse.org

L'ALTAR DE L'AMOR

Luminarias en l'altar
d'a tuya alma,
muller bonica,
ixo veigo.

E t'acullo como placha
en a mar d'amor d'o peito,
bebo a luz
d'as tuyas auguas.

E amoroseo muito abonico
lo tuyo zielo,
soi a boira que en tu viacha.

E creyamos
o paisache más polito
cuan nos besamos;
ye un amor que danza
por os campos.

Te doi a mía vida
ta que en faigas un escoscato
corazón.

Cuan tristacho
me sentiba en as tardadas
grisas de l'ibierno
en a tuya calentor m'acubillaba,
cautivaba o nuestro amor;
en tu creyé.

E agora l'asperanza
aquí amanex, a o costato,
feita de luz e de nineza,
mar e placha e sol en alto
brilan
en un maitín que en l'alma ye
de primavera.

Uei ye o primer día
en una añada nueva
e o primero que foi
ye escribir unas ringleras
ta tu, aimata,
que fas de cada inte una eterna
carizia, un templo en a paz
d'una alta airera,
as nuestras almas rezan
e asinas ya nos n'imos
por o camín que dios deseya;
bi ha candelas
que creman en l'altar
d'a nuestra quiesta
armita de miraglos.

E achuntamos as manos:
olas de luz en ista mar
plegan orando.

© Chuan Chusé Bielsa