6 de febrero de 2018

Arriba Amor

ARRIBA AMOR

Arriba un inte
en que,
como en a muerte,
tot se'n va.

Tot menos Amor
e a suya bondá.

Arriba un inte
en que a soledá
viene como Airera
sobre l'alma,
tot lo escosca
e salva,
fuye
lo que parexeba
cualque cosa e yera
boira esfilorchata.

Remane Amor
en a suya casa.

Si Amor no esistise,
qué espullata estarba
ista tierra plena
de mentiras.

Arriba
un inte
en que tot s'esboldrega,
as vuedas finestras
un azul las imple.

Lo que parexeba vida
inmensa ferita
yera fura e trista.

Tu que perén vives,
Amor, arribas
e con luz nos curas.

E nos n'imos
por os camins d'a poesía.

© Chuan Chusé Bielsa