14 de febrero de 2018

Enamorato de Catalunya

Foto: www.fotolog.com

ENAMORATO DE CATALUNYA

Enamorato
de Catalunya,
e asinas lo escribo
con o corazón.

Enamorato
d'a lengua catalana,
que aprendié cuan yera nino
dende Aragón;
en ella he vivito
dende allora
en o paradiso.

Enamorato
de l'altiza dignidá
d'as tuyas chens,
Catalunya,
d'a tuya paz enfrén
d'a verenosa puncha
de l'odio e d'a invidia,
d'a mentira
e d'a más fiera maldá,
d'a fuerza bruta.

Catalunya, dexa
que t'escriba
iste corazón.

Dende iste Aragón
amortato como fuego
e ya zenisa,
asimilato, rendito,
achenullato debán
de furos amos,
Catalunya, dexa
que te diga:

t'aimo,
t'aimo,
t'aimo.

E para cuenta, amor,
sólo se pierde u se gana
en o país d'o corazón, e tu,
Catalunya, enamoras
con a sola luz d'a poesía,
d'a cultura e a razón.

Catalunya,
dexa que te diga
una parola:

patria,
patria,
patria mía.

© Chuan Chusé Bielsa

Foto: www.enciclopedia-aragonesa.com