31 de mayo de 2018

San Macario

SAN MACARIO

Bendito seigas,
Macario en as altarias,
ubierto a os infinitos
silenzios, a la Parola
que ye amor e paradiso.

Bendito seigas,
Macario, paz amorosa
en a tuya armita blanca,
vivindo en luminarias
a vida más goyosa.

A os tuyos piez,
Macario, ye ixe mundo
que a la fin nos dexa
espullatos e sin cosa.

Macario, eslichiés
a o Pai, a o Esprito e a Chesús,
eternas rosas:
perén ufren
felizidá e aromas
en chardín que nunca
no s'amorta.

A la fin tot ye alba
puyando ta o mon tuyo,
Macario, en a tuya
armita luminosa.

En a tuya casa,
Macario, alienta la pureza
e i trobamos a corona
de María la Gloriosa,
as mans nos damos como alas,
naus e olas
vuelan enta os zielos.

Macario, en Dios
perén os uellos,
o corazón ora,
en iste día tot reposa
de tanta trista
cansera,
feliz agora
la vida.

© Chuan Chusé Bielsa