13 de mayo de 2018

Ta Aura Olahut, pintaire rumana e aragonesa

TA AURA OLAHUT, PINTAIRE RUMANA E ARAGONESA

Bi ha pintaires que pintan
cosas esteriors
que aparexen e se'n van.

E bi ha pintaires que pintan
paisaches d'a suya alma
e ofrexen a o mundo
a suya luz de poesía,
ixa choventú
que nunca no se pierde.

E asinas pintas tu,
Aura Olahut.

Bi ha pintaires que imitan
lo que a naturaleza
amuestra en primaveras
y en agüerros muere,
como fuellas que estión verdas
e agora, secas, ya nos dexan.

Pero bi ha artistas como tu,
Aura Olahut,
que pintan primaveras
que dende l'alma aszienden,
paradisos en os que contemplar
polidismos mundos
que quieren ser alegres.

E anque en os zielos interiors
d'o tuyo regno de colors
muitas vegatas a tronada
menaza con afogar polidezas
e inozenzias, paxaros e sers,
corazons,
ninas e mullers
en un país de fantasía,
si uno mira e mira
os tuyos cuadros con os uellos
d'a poesía,
a la fin uno comprende
que l'amor tot lo puede,
que dezaga d'as uambras
brila o día.

E uno se capuzarba
en as tuyas obras como en un mar
do un dios bueno
ese creato a bondá
e l'armonía d'a vida
e d'a luz.

Asinas pintas tu,
Aura Olahut,
dando-te zenzera e dando-nos
pinturas d'a tuya alma.
En tu, Aragón e Rumanía
s'entreligan
e puyan como un rezo de colors
enta o zielo
royo, amariello, azul...

Asinas yes tu,
Aura Olahut,
como l'arco San Chuan
amanexendo zaga la plevida,
como, sin tiempo,
a frescor d'a choventú.

© Chuan Chusé Bielsa