11 de abril de 2021

O QUE YES

Flors internas
Foto: Chuan Chusé Bielsa

o que yes

ye tiempo de fer
ixo que nunca no has feito

aparar tot o ser
e sentir ista plevida

güe ye o día d'o tuyo corazón
e t'aspera la polideza más eszelsa

ya no yes tu e yes más tu que nunca

remane astí
      remera
           que o esprito te portie como airera
e te diga o que yes
      o que oblidés

as mans achuntas
      ye
l'alma emplindo-se
de l'augua más clareta

no bi ha más tiempo que lo eterno
      os tuyos güellos son o zielo

güella-me amor
      imo-nos-ne
do campos de goyo redimen
tota soledá
      piensa que viviés
como radiz en lo escuro

agora yes vida zanzera
e cayen en as fuellas tuyas
gotetas de luz

agora o sol a tu s'aune e ye a tuya esposa
verdadera

e ya no paras cuenta en ixo que dexés
como un vestito en a falsa

dexas os tuyos güellos en os güellos
de l'aimada
      amoroseas fren e mars
            fraganzias
      sientes parolas como alas e t'elevas

s'emplirá la seca fuen
      beberás d'os caños como un nino

plega un día
e ya no cal
sino aparar amor
      esprito
que de contino plegas dende o país que ye

© Chuan Chusé Bielsa