24 de abril de 2021

OS PAISACHES DE MARTE

Perseverance e Ingenuity
Foto: NASA

OS PAISACHES DE MARTE

Paseya o nuestro esprito
por Marte.

Soledá
e silenzio.

De cabo cuan bel diaple
por allá luen marcha aprezisato.

Ya vivimos agora con a imachinazión astí
e caminamos por os paisaches
verdaderamén intocatos
durante millons e millons d'años.

¿Qué mistico en iste yermo
dica agora yera orando?

Yeras dende a Tierra un zerclo royenco,
royo-royo
cuan as tronadas d'arena te cubriban de raso,
Marte,
nos das agora o millor de tu, paisaches
mesmo más politos
que os d'a Tierra,

inmensos e cuasi vuedos
cuadros chineses
de colors amarillencas,
sienas e naranchas,
luscos azulencos,
cordeleras
lexanas con tonos de suenios.

Bels rovers solencos,
Sojourner, Spirit,
Opportunity, Curiosity,
esploraires por mundos d'ensuenios
veyión os paisaches sin güellos.

Nusatros aquí, soniadors mesaches,
ubrimos os atlas inmensos,
güellamos disiertos-disiertos
marzianos tan solos, tan calmos,
tan fredos,

pensamos en ultimas Tules e terrae incognitae,
nos tornamos ninos
ubrindo as pachinas de mundos-misterios:

astí l'Olympus Mons, o mon
más altero, allá
Valles Marineris, os más grans cañons
e xervigaders, allá
caminando en suenios
nos n'imos por ixe chelero (cráter Korolev),
allá uns atros Polos,
Groenlandias, Antartidas blancas.

E pensamos en mars e ondas claras
laminando as arenas e dunas,
trencando-se en rocas
e fendo-se escumas...

¿Bel ser aquí sintió as auguas?

Soledá
e silenzio,

si alcaso contesta
l'airera que pasa,
bel diaple dondiando,
contestan estrelas,
milenta-milenta,
en zielos tan claros
que uno s'aduerme contando.

Un viero marziano
Perseverance preba d'ir traziando,
a bonico, a bonico,
con as suyas ruedas,
por nusatros o cráter Jezero
esplorando,
sentindo, güellando e aimando...

E debán d'a mai,
o fillet posato
entre as trazas d'as roderas,
os orizons aguaitando,
Ingenuity,
chiquinín-chiquinín,

solo-solo-solo
e valién en o camín,

blincando-blicando tan alto
que vuela a la fin por os zielos marzianos,

como un primer nino en un atro mundo,
o suyo destín allá en os espazios...

© Chuan Chusé Bielsa