12 de febrero de 2022

COLORS D'A NINEZA

colors d'a nineza

cuan yera nino bi eba
infinitas colors

un collaret teneba reflexos
de cuento de fadas

una rosera oloraba
a tonalidaz de rosazielo

bi eba lampas de milenta luminarias
en os teitos d'a nineza

yo no viviba por yo mesmo
e o mío chirmán me guidaba

dende tan adentro
e asinas yera yo

cuan yera nino
teneba milenta sentitos

e no zinco
e tot como lo paradiso yera

de nino un miraglo
yera tot e Dios i amanexeba

no caleba cautivar denguna fe
ni ir-se-ne lexos

agora recosiro
ixa machia que vivié

un libro d'estampas teneba
visions-sabors d'os más politos suenios

por o melico estaba yo
aunito a o mío chirmanet

yo no feba cosa e bi eba
paradisencos universos

o mío chirmán lo feba tot
e yo reculliba O TRESORO

tot ixo que cariño
e que perdié

un día
cuan querié

chugar yo solo

© Chuan Chusé Bielsa