17 de febrero de 2022

E QUÍ M'AIMARÁ?

e quí m'aimará?

e quí m'aimará
cuan marchó a tardada?

serás tu
mon solenco en planas?

serás tu varella
país d'o silenzio?

e quí m'aimará
cuan colors d'a tierra

son ya amarillencas
e canso ye o zielo?

m'aimaré a yo mesmo
compasivo u tierno?

bi abrá ixe ultimo
ripazo a l'abrigo?

que o sol en os güellos
me bese tranquilo

ser piedra u espligo
coscarana en suenios

m'aimará o gatico
d'o camín perdito?

m'aimarán os ninos
d'as boiras en chuegos?

m'aimará iste libro
viellizo que leigo?

yo tot ya fazié
e as mans traigo vuedas

pordemás luité
ta ganar querenzias

m'aimará l'airera
cuan amorosea?

m'aimará o paxaro
en alto cantando?

m'aimará bel muerto
cuan ya o lusco arriba?

m'aimará ixe ánchel
d'os yermos e os sasos?

yo ya tot fazié
(cullita de ruinas)

m'aimarás muller
esprito que abitas

carmesins d'adentros?

© Chuan Chusé Bielsa