8 de mayo de 2022

AU RETROBATA

AU RETROBATA

Dar-te tot, ser
funda cantara,
augua de fuen
do vives tu,
cansa asperanza
que quiere aimar-te.

Veyer-te quiero
e quiero a luz
d'a tuya cara,
emplir-la a besos,
beber os güellos
d'a bondá clara
ta no ser ziego
(beber o zielo).

Si con pensadas
podié trobar-te,
pensar yo quiero
o que te cuaque,
si con pensadas
d'a mía gabia
podié escapar-me,
volar yo quiero
como paxaro,
libertá alta
por ixos zielos
que tu me vantes.

Seré silenzio
ta que me fables,
ta que os paisaches
que tanto aimaba,
que ya callaban,
de goyo canten.

Si con pensadas
podié abrazar-te,
seré en l'airera
fuella de l'aire,
quiero ser uno
con qui a yo m'aima.

Serás o viache
que me mancaba
(yera perdito),
puedes levar-me
do a tu te cuaque,
por as altarias
seremos ninos
chugando en danze
(falsa sagrata).

Perén aimar-te:
somos dos alas,
au retrobata.

© Chuan Chusé Bielsa