28 de diciembre de 2022

PAXAROS EN LUZ

NO PAROLAS MUNDANAS

Caminaba por as carreras
iluminatas; árbols de Nadal
en as plazas, en bellas casas tinglaban
buenos deseyos de colorez.

A temperatura yera ideyal
ta dexar-se levar a o compás d'o sin-tiempo,
no bi eba deseyos
ni en os pasos ni en as asperanzas.

Dexé as carreras prinzipals
con as suyas engalanatas estrelas e figuretas
abocando a suya luminaria sobre tot,
me fiqué por carreras disiertas,
ya con luz más pobreta; bi eba
cantons invitando a la intimidá,
a tresbatir-se en a nuei.

E aparexiés tu,
me clamés dende luen,
pronunziés o mío nombre con ixa
alegría d'os tuyos güellos: "¡Chuan!"
E aparexiés en o mundo
semiescuro, dende a radiz
m'iluminés como un ánchel.

Porque t'aimo, anque en os días
poco nos veigamos, porque con tu
abito en os suenios e volamos
como paxaros nueiturnos.

E anque sigamos camins
aparenmén diferens, t'aimo,
e ye a mía luz veyer-te
cuan asinas a Luz quiere.

E fablemos d'o tuyo nuevo treballo,
d'os orarios de treballo,
de bels compañers conoxitos
de treballo. E yo, abstrayito, vivindo
en as tuyas parolas, en o tuyo rostro polidismo.
Feliz como un nino por retrobar-te,
ser privilechiato por aimar-te e compartir
o mesmo espazio. E no bi abrá
un amor con más terneza
ta paxaros u corazons umanos,
amor zanzero en uns atros universos.

No parolas mundanas,
sino dizir-te ese quiesto:
"yes a mía carrera iluminata, yes
o sol en o mío lusco, e sin saper-lo,
presenzia que me vanta
dillá de tota estrela, tardano amor
que encara enchega os míos versos".

No parolas mundanas, sino dizir-te:
"abraza-me, muller con a que viacho
enta l'amor en os divinos suenios,
feliz en a presenzia
tuya, a vida mía en fiesta".

E nos felizitemos o Nadal
con corteses parolas,
fablando de zenas en familia.
Dimpués vanté a capeza, poetico,
te dizié: "cuan yera nino, ixas chiquetas luzes
yeran ta yo lo paradiso".

Pero, con corazón ubierto,
millor ese adibito: "yes tu agora, amor,
ta yo ixe edén."

"Muito gusto de veyer-te", te dizié
en despedir-nos, fuerte e con un tono
que bien significaba, traduzito:
"¡poder veyer-te, sentir-te, amor mío,
yes alto goyo en os míos suenios, nos aimaremos
güe por ixos zielos, nuestro será
l'universo d'a inozenzia".

E m'amorosiés.
Dimpués, volando, nos perdiemos en a nuei.

© Chuan Chusé Bielsa