30 de noviembre de 2007

 


Pero agora, o Silenzio

Creigo que en o Silenzio
se troba una Parola.

Ye fázil xublidar
as nueis con estrelas machicas
an abita tot ixo que encara
ye posible.

Os autos implen,
rodando, lo mundo;
as telebisions, perén
enchegadas, no aturarán un inte
en a suya charrameca;
s’enrebullan, y no en paramos cuenta,
unos zaga d’atros, os pensamientos,
no son libres,
y charramos y charramos,
a begadas, sin cansera,
sin ascuitar lo que caldría,
sin ubrir guaire o corazón,
sin o buedo nezesario d’os aljibes.

Pero agora callamos y dexamos
que dentre, como una boladeta
d’aire en a falsa adormida,
un Ricuerdo d’orichen.

Pero femos Silenzio agora
sobre o tiempo,
como fan as falsas meditando
baxo lo zielo azulenco, an sólo bibe
un mundo calmo,
u baxo as nueis plenizas de luzetas.

Pero acullimos o Silenzio agora,
y en un inte a paz se banta,
podemos agora
sentir, dizir
una Parola,
podemos charrar
con as estrelas.


Chuan Chusé Bielsa