17 de febrero de 2022

E QUÍ M'AIMARÁ?

e quí m'aimará?

e quí m'aimará
cuan marchó a tardada?

serás tu
mon solenco en planas?

serás tu varella
país d'o silenzio?

e quí m'aimará
cuan colors d'a tierra

son ya amarillencas
e canso ye o zielo?

m'aimaré a yo mesmo
compasivo u tierno?

bi abrá ixe ultimo
ripazo a l'abrigo?

que o sol en os güellos
me bese tranquilo

ser piedra u espligo
coscarana en suenios

m'aimará o gatico
d'o camín perdito?

m'aimarán os ninos
d'as boiras en chuegos?

m'aimará iste libro
viellizo que leigo?

yo tot ya fazié
e as mans traigo vuedas

pordemás luité
ta ganar querenzias

m'aimará l'airera
cuan amorosea?

m'aimará o paxaro
en alto cantando?

m'aimará bel muerto
cuan ya o lusco arriba?

m'aimará ixe ánchel
d'os yermos e os sasos?

yo ya tot fazié
(cullita de ruinas)

m'aimarás muller
esprito que abitas

carmesins d'adentros?

© Chuan Chusé Bielsa

12 de febrero de 2022

COLORS D'A NINEZA

colors d'a nineza

cuan yera nino bi eba
infinitas colors

un collaret teneba reflexos
de cuento de fadas

una rosera oloraba
a tonalidaz de rosazielo

bi eba lampas de milenta luminarias
en os teitos d'a nineza

yo no viviba por yo mesmo
e o mío chirmán me guidaba

dende tan adentro
e asinas yera yo

cuan yera nino
teneba milenta sentitos

e no zinco
e tot como lo paradiso yera

de nino un miraglo
yera tot e Dios i amanexeba

no caleba cautivar denguna fe
ni ir-se-ne lexos

agora recosiro
ixa machia que vivié

un libro d'estampas teneba
visions-sabors d'os más politos suenios

por o melico estaba yo
aunito a o mío chirmanet

yo no feba cosa e bi eba
paradisencos universos

o mío chirmán lo feba tot
e yo reculliba O TRESORO

tot ixo que cariño
e que perdié

un día
cuan querié

chugar yo solo

© Chuan Chusé Bielsa

7 de febrero de 2022

En aragonés yo fablo

EN ARAGONÉS YO FABLO

en aragonés
fablo con as piedras

con oliveras fablo
e con almendreras

en aragonés por luscos
navego en a mar

en aragonés me vanto
remerando mans

fogarils sonrisos
como amoroseos

escribo istos versos
aimando unos güellos

que busco en as nueis
dondiando por suenios

danzando en os altos
yo aspero veyer

espritos sin tiempo
que me dion amor

en silenzio e en a escureldá
aspero güelladas de muertos

más vivos que os vivos
goyosas presenzias dillá d'os espiellos

en aragonés yo fablo
e fablo en os campos

e fablo en os zielos
(tardada en a falsa amariella)

fablo con aireras
allá en os ibiernos u en as primaveras

que en aragonés yo muera
ubrindo misterios

en aragonés as piedras
revellan de suenios

allá en o infinito
no bi ha más fuesas

en aragonés yo muero
m'en voi con os vivos

ta ellos ta ellos
yo escribo poemas

ta ixos que alientan
en yo en os adentros

yo canto ta ixos
tan buenos tan buenos

con l'aragonés aniellos
en toz os míos didos

© Chuan Chusé Bielsa