29 de abril de 2018

Libro de sol e augua

LIBRO DE SOL E AUGUA

Uno puede leyer
en una tardada de plevida
as boiras grisas, blancas
u negras.

Uno puede ser feliz
sentindo a más alta
soledá
con dios,
acullindo un sol
que acucuta entre frescors.

E uno ubre o libro
d'o corazón
ta que i caigan gotetas
d'augua e luz
e s'escosque de tristuras
e de tanta sequera...

Uno puede sentir
en un camín sagrato e solitario
a compañía de paxaros
que dende o zielo cantan
en o más bonico d'os conziertos.

E puedes uellar a primavera
en as flors blancas
de l'almendrera
u en os sulcos ubiertos
en os campos disiertos
de l'alma.

E marchan soledaz muito lexos.

Bi ha conversas de uellos
con as rayadas d'un sol
que entre boiras ye un misterio
que s'esveila.

En o nuestro libro
de silenzio
gotetas de plevida
besan as pachinas.

O sol se'n ye indo
e uno puede rezar e reza
e tot ye en o suyo puesto.

En aragonés yo rezo,
porque ta fablar con dios
cosa millor que ista lengua
que perén vive en o zielo.

E uno ye feliz,
pase lo que pase en os mundos
allá lexos.

© Chuan Chusé Bielsa

13 de abril de 2018

Eremía

EREMÍA

Qué polito lo yermo,
qué silenzio sagrato
en os campos,
qué zielo tan alto
acullindo a parola d'o viento.

Ta ixe que ha perdito
lo sieglo
e busca tan solo en un puzo
d'adentros, o yermo
ye chardín e paradiso.

Sol d'amor
que curas as feritas,
sol, amigo mío,
en nau buena e bendita
leva-me enta plachas
de luz en nuevo día,
que o tuyo orién esborre
uambras frías.

Con tu, amor, en Eremía,
contemplaremos
o divino corazón,
sentiremos o silenzio e a plevida
que tota sete amorta, un amor
tan gran que imple toz os universos
de miraglosa vida.

Eremía,
tu yes a patria mía
e ya sólo deseyo
ser luz
que luz ya sólo mira,
ser viento que devanta
a casa en o disierto.

© Chuan Chusé Bielsa

12 de abril de 2018

6 de abril de 2018