30 de octubre de 2015

Poesía d'o retorno

A la fin

A la fin
uno retorna
en os biellos camins.

A la fin
me claman sasos
de silenzio, o país
umilde que me fizo feliz;
un mas escachato,
feito rei por carmesins,
unas faxas de flors
e paxaros
cuan ya o sol
se'n ba a dormir;
son sagratos os campos,
allora, en o lusco,
acullindo colors de miraglos.

A la fin
ya no importan guaire
tantos brilos d'oros falsos
en o mundo.

M'aturo,
a la fin,
con os güellos zarratos
a o canto de tot ixo que perdié
e ye a mía radiz.

A la fin
uno siente en o peito
o soflo d'una airera
que nos escosca o corazón.

A la fin
un profundo país torna,
o país d'as parolas
que me fizo feliz
cuan l'aire encara
yera canta de luz
e Insulindias de belleza
quereba descubrir;
o sol teneba allora
l'amorosa calentor
d'un nino,
saludaba en benir,
sacralizaba o maitín
con a luminaria d'un sonriso,
alegraba os días grisos
como un biello fogaril.

A l'amor de tot ixo
que tornó en goyo
lo bibir,
retorno en o país
d'ixe corazón que perén
ye poesía,
e ya descansa o mío destín,
siento a cansera de tot ixo
que no yera que fumo,
a bida biene de tot ixo
que ye inmortal radiz.

A la fin
columbro los paisaches
que ya s'han feito zielo
e paradiso,
beso eternos camins
de nineza e luminaria,
como airera
que ye esprito
e besa l'alma,
porque ya ye tiempo
de retornar ta casa.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar