16 de diciembre de 2016

Arriba un día

Paz a la tardada
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Miraglos

Arriba un día
en que una musica
de luz nos fa puyar
enta o supremo amor.

¡Astí bi yeras, vida,
en o mío corazón!

En a tuya companyía
vibro, e tot cambea.

También un mal viache
que pareix eterno
remata. Viene,
aimata, e imo-nos-ne por os camins,
como feba Chesús,
a fer miraglos.

Miraglo ye amar-nos,
miraglo ye que comience cada día
con bonicas parolas
dende os tuyos labios
amorosiando l'alma mía.
Con tu me'n voi cantando
por a vida, iluminato.

Imo-nos-ne, amor,
a danzar por os espacios
sagratos sin más penas, imo-nos-ne
como bezonas almas
e chóvens sin más anyos,
también o goyo vuela
e vienen ánchels
que por nusaltros rezan, paixaros
en as plachas d'a mar
d'a eternidat
cantando plegan con voz nueva.

Da-me, vida, a mano,
con tu quiero ir vibrando
e asinas ir deixando
tanto e tanto enganyo, volando
seré cardelina sin más gabias
e ta tu cantando
seré libre,
uella-me con uellos e labios,
besa-me con luces e tactos,
seré ixe que vive
perén ta tu e sin aturar un inte
te va honrando,
miraglo dezaga de miraglo
s'irá esveilando a bonico lo que somos:
divino oro,
almas brilando
sin cosa más que amor;
toz os malos suenios se'n irán por os camins
oblidatos.

Amor, t'aimo,
aunito a tu
principia un día eterno,
e tien ixe día a color d'os tuyos uellos,
ye tot un dance en goyo abandonato,
luz que puya entalto
e creix dende dentro de nusaltros.

Miraglos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar