28 de abril de 2009

Bendito lo paradiso

Camín

Dimpués d'as plebidas. Camín.
Fotografía: Chuan Ch. Bielsa

Benditos os sers que abitan
o paradiso.
Que ya han dixato
a muerte dezaga en os infiernos,
en unibersos que perén ploran, tristos.

Benditos os sers
que ya han albandonato
toz os paisaches feitos de sangre,
todas as mentiras feitas de carne.

Benditos sigan os sers inmaculatos
que aguaitan orizons en paz,
eternos,
con barellas do siempre l'aire
canta orazions en silenzio,
do perén a luz amorosea.

Benditos, benditos sigan
os que han dixato ya ta siempre
falsas endrezeras,
falsos amors, clarors falsas,
amistanzas de beire, rosas muertas,
árbols con fruitas de glarimas,
cullitas de punchas, plebidas de piedra,
besos feitos d'espatas.

Benditos os sers
que ya han dixato dezaga
todas as mentiras, as dolors sin mida
de planetas que creman en fuegos
que no aturan, que han dixato
asperanzas que perén defraudan,
goyos que matan, plazers que son chelos
que nunca no regalan.

Benditos os sers buenos
que sólo biben ya
en lo que ye más alto,
en lo que ye más noble,
do sólo Dios alienta y aima,
benditos sigan ta siempre
os que ya sólo caminan
do sólo a bida crexe,
do sólo a berdà santa
esiste, amors sinzers en gloria:
paradiso.

Chuan Chusé Bielsa