20 de junio de 2010

Chiquet omenache a José Saramago

José Saramago

José Saramago
Literatura, libertà, compasión

Saramago, amigo

Saramago, perén vivo
en a tuya isla-paradiso,
en o tuyo universo compasivo,
en os nuestros corazons,
amigo.

Chuan Chusé Bielsa