14 de julio de 2013

Alba e lusco

Alba e lusco

A cambra closa,
folías de paxaros
en ortals rosas.
En un alba de fadas,
corazón, yes cantando.

A mía canta
será chisla u gota
en o silenzio
d'a tardada, bolando
en zielos d'altros rosas.

De rosa a rosa
e sin en meyo cosa
en as gambadas
d'o poeta por o mundo:
tot ye uno, alba e lusco.

Chuan Chusé Bielsa